Ervaring en expertise

Hieronder vindt u voorbeelden van onze huidige dienstverlening aan klanten.

•    ontwikkeling toegepaste kwaliteitsmodellen

•    begeleiding bij zelfevaluatie

•    uitvoering audits

•    procesmanagement (systematische verbetering kwaliteit werkprocessen)

•    inrichting besturingssystemen

•    ontwikkeling resultaatverantwoordelijke teams

•    ontwikkeling waarderingsonderzoek klanten en medewerkers