Welkom bij Phasis

Phasis betekent ‘fase’ én ‘dingen die zich voordoen’. Onze naam geeft aan waar wij mee bezig willen zijn: stap voor stap werken aan het op orde krijgen en houden van de ‘dingen die zich voordoen’. Voor ons betekent dat iedere dag weer werken aan de slagvaardigheid van organisaties in een wereld waarin verandering de enige constante is. Steeds opnieuw vanuit de vraag: ‘Hoe staan we er vandaag voor en hoe zorgen we ervoor dat het morgen ook weer klopt.’

Phasis zoekt de verbinding tussen het unieke en eigene van iedere organisatie en eisen die vanuit de omgeving worden gesteld. Het begint met de vraag waarom. Dit mobiliseert en brengt reflectie gericht op ontwikkeling op gang.                                          

Onze missie is: ”continu verbeteren met plezier.’’

 

Ons profiel

Phasis richt zich op organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement in de publieke dienstverlening. Invalshoeken zijn leiderschap, strategieontwikkeling, procesmanagement, HRM, middelenmanagement en denken vanuit doel en resultaat (INK). Toegepaste methoden zijn o.a. onderzoek, advies, projectmanagement, zelfevaluatie, audit, training en coaching.

Phasis gaat uit van de praktijk. Theorie is daaraan ondersteunend. Onze methoden hebben hun werking bewezen. Bij de inzet daarvan passen we, op verzoek, ICT-hulpmiddelen toe, al of niet mede in eigen beheer ontwikkeld.

Phasis gaat uit van de unieke situatie van iedere organisatie. In de praktijk betekent dit altijd maatwerk. Onze aanpak is gericht op zelfstandige toepassing van de aangereikte methoden.

Phasis is lid van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA). Wij achten ons gebonden aan de gedragscode, welke door de beroepsorganisatie is vastgesteld.

 

Kennis maken

Op uw verzoek maken wij graag een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Phasis verzorgt op verzoek workshops, waarbij u kennis kunt maken met de modellen en methoden die wij te bieden hebben.

 

Nadere informatie

Phasis bv
Lorentzplein 38
2012 HJ Haarlem

Telefoon: 023 – 531 43 07

E-mail: w.dickhoff@phasisbv.nl
Website: www.phasisbv.nl

KvK 34074447
Lid OOA