Welkom bij Phasis

Phasis betekent ‘fase’ of ‘verschijnsel’. Onze naam geeft aan waar wij mee bezig willen zijn: werken aan het in conditie houden en voortdurend verbeteren van organisaties. Voor ons betekent dat iedere dag weer werken aan wendbaarheid en weerbaarheid in een wereld waarin verandering de enige constante is. Steeds opnieuw vanuit de vraag: ‘Hoe staan we er vandaag voor en hoe zorgen we dat het morgen nog beter kan?’

Phasis zoekt de balans tussen het unieke en eigene van ieder organisatieonderdeel en eisen vanuit de organisatie en de omgeving. Het begint met visie: waarom doen we wat we doen en hoe willen we dat doen? Dit mobiliseert en brengt reflectie gericht op ontwikkeling op gang.

Onze lijfspreuk is: ”Continu verbeteren geeft energie, voldoening en plezier.’’

Ons profiel

Phasis richt zich op organisatieontwikkeling en versterken van een kwaliteitscultuur in de publieke dienstverlening. Invalshoeken zijn visie, werken vanuit doel en resultaat, procesmanagement, toepassing PDCA-cyclus, dialoog intern en extern en teamontwikkeling. Toegepaste methoden zijn onderzoek, advisering, projectmanagement, begeleiding, training en coaching.

Phasis gaat uit van de praktijk. Theorie is daaraan ondersteunend. Onze methoden hebben hun werking bewezen.

Phasis gaat uit van de unieke situatie van iedere organisatie. In de praktijk betekent dit altijd maatwerk. Onze aanpak is gericht op zelfstandige toepassing van de aangereikte methoden.

Kennis maken

Op uw verzoek maken wij graag een afspraak voor een oriënterend gesprek. Tijdens workshops kunt u kennismaken met de modellen en methoden die wij te bieden hebben.

Nadere informatie

Phasis bv
Lorentzplein 38
2012 HJ Haarlem

Telefoon: 06 – 512 66 854

E-mail: contact@phasisbv.nl
Website: www.phasisbv.nl

KvK 34074447