Dr. W.H. Dickhoff (Wijnand)  https://www.phasisbv.nl/wp-content/uploads/2021/10/Wijnand-2-4.jpg

Algemene expertise:

  • Governance en besturing
  • Strategierealisatie
  • Procesmanagement
  • Continu verbeteren
  • Kwaliteitscultuur

Wijnand Dickhoff is sedert 1990 werkzaam als zelfstandig consultant. Na 7 jaar managing partner te zijn geweest van een middelgroot adviesbureau heeft hij per 1 januari 1997 zijn praktijk ondergebracht bij Phasis bv. Alvorens zich zelfstandig te vestigen was hij als projectleider werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarvoor was hij procescoördinator van landelijke vernieuwingsprojecten in opdracht van diverse ministeries (SZW, OC&W, VWS, EZ) en adjunct-secretaris van een landelijke adviescommissie op het gebied van life long learning. Zijn loopbaan is hij begonnen als onderzoeker op het gebied van beleidsevaluatie en hulpverlener voor randgroepjongeren.

Wijnand Dickhoff heeft een universitaire opleiding in de andragologie en sociale psychologie. Na een aantal jaren praktijkervaring heeft hij postdoctoraal onderwijs gevolgd op het gebied van bedrijfs- en bestuurskunde (o.a. SIOO). In zijn vrije tijd heeft hij een brede bestuurlijke ervaring opgebouwd (nationale en internationale non profit en profit organisaties). Als redacteur is hij aan diverse tijdschriften verbonden geweest. Wijnand Dickhoff is in 2015 aan de universiteit van Tilburg gepromoveerd op het onderwerp Borgen van kwaliteit door resultaatverantwoordelijke onderwijsteams.

Relaties:

UPD Consulting, Training en Strategierealisatie – www.upd,nl

Parantion Ontwikkeling online hulpmiddelen – www.parantion.com

Dr. Ronald Stevens www.stevensconsultancy.nl

Theo Brouwerswww.alfabetaconsult.com

Jeanette Toeter – www,jtconsulting.nl

Lia Bleyenberg Leren in organisaties