Dr. W.H. Dickhoff (Wijnand)  Sept05Apr06 175

Algemene expertise:

  • Governance en besturing
  • Strategie en beleid
  • Kwaliteitsmanagement
  • Procesmanagement
  • Ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams
  • Ontwikkeling digitale tools (in samenwerking met ICT-partner)

Wijnand Dickhoff is sedert 1990 werkzaam als zelfstandig consultant. Na 7 jaar managing partner te zijn geweest van een middelgroot adviesbureau heeft hij per 1 januari 1997 zijn praktijk ondergebracht bij Phasis bv. Alvorens zich zelfstandig te vestigen was hij als projectleider werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarvoor was hij procescoördinator van landelijke vernieuwingsprojecten in opdracht van diverse ministeries (SZW, OC&W, VWS, EZ) en adjunct-secretaris van landelijke adviescommissies op het gebied van life long learning. Zijn loopbaan is hij begonnen als onderzoeker op het gebied van beleidsevaluatie en hulpverlener voor randgroepjongeren.

Wijnand Dickhoff heeft een universitaire opleiding in de andragologie en sociale psychologie. Na een aantal jaren in de praktijk werkzaam te zijn geweest heeft hij postdoctoraal onderwijs gevolgd op het gebied van bedrijfs- en bestuurskunde (o.a. SIOO). In zijn vrije tijd heeft hij een brede bestuurlijke ervaring opgebouwd (nationale en internationale non profit en profit organisaties). Als redacteur is hij aan diverse tijdschriften verbonden geweest. Wijnand Dickhoff is in 2015 aan de universiteit van Tilburg gepromoveerd op het onderwerp Borgen van kwaliteit door resultaatverantwoordelijke onderwijsteams.

Relaties:INK logo

INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit)  
www.ink.nl

ParantionParantion logo
Parantion ontwikkelt online hulpmiddelen voor instellingen voor gezondheidszorg, onderwijs en overheden. Voorbeelden zijn Easion Survey en Scorion Talent. Samen met de klant worden binnen algemene tools maatwerkoplossingen uitgewerkt. In opdracht van Phasis heeft Parantion een Kwaliteitsportfolio voor onderwijsteams ontwikkeld.
Adres: www.parantion.nl

Dr. R. Stevens –  www.stevensconsultancy.nl 

R. Meijer
Consultant, kwartiermaker, trainer
www.onderwijskwaliteit.com

Th. Brouwerswww.alfabetaconsult.com

Toeter Consultancy

Bleyenberg Leren in organisaties