Zelfevaluatie

Middels een zelfevaluatie reflecteert een organisatie of organisatieonderdeel op de kwaliteit van resultaat en proces. De zelfevaluatie levert overzichtelijke en samenhangende managementinformatie en biedt daarmee een basis voor planvorming en externe verantwoording. Zelfevaluatie stimuleert, mits er gestructureerd in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt, de betrokkenheid van medewerkers en hun inzicht in persoonlijke en teamkwaliteit.

Een zelfevaluatie kan worden opgesteld op basis van een algemeen kwaliteitsmodel zoals ISO en INK of op basis van branchemodellen zoals de toezicht- en waarderingskaders van de inspectie van het onderwijs, NVAO in het hoger onderwijs, NIAZ in de gezondheidszorg en HKZ in de kinderopvang.