Zelfevaluatie

Middels een zelfevaluatie reflecteert een organisatie of organisatieonderdeel op de kwaliteit van resultaat en proces. De zelfevaluatie biedt een basis voor verantwoording, audit en planvorming. Zelfevaluatie stimuleert, mits er gestructureerd in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt, de betrokkenheid van teamleden en hun inzicht in persoonlijke en teamkwaliteit.

Een zelfevaluatie kan worden opgesteld op basis van een algemeen kwaliteitsmodel zoals ISO en INK of op basis van branchemodellen zoals deĀ  waarderingskaders van de inspectie van het onderwijs in PO/VO/MBO , NVAO in het hoger onderwijs, NIAZ in de gezondheidszorg en HKZ in de kinderopvang.