De teamscan Kwaliteitszorg & Kwaliteitscultuur is een hulpmiddel voor teams om snel te bepalen waar zij staan wat betreft regievoering over de eigen kwaliteit. De scan biedt in de eerste plaats een diagnose: waar staat het team thans als het gaat om de inrichting van een kwaliteitszorgsysteem en de aanwezigheid van een kwaliteitscultuur? In de tweede plaats biedt de scan een routekaart: op basis van de diagnose bepaalt het team doelgerichte interventies om zichzelf verder te verbeteren met als gevolg effectiever en pro-actiever leveren van de geambieerde kwaliteit.

De scan bestaat uit 9 aspecten die met elkaar een gedragen kwaliteitscultuur borgen. Per aspect bepalen de teamleden – al of niet onder deskundige begeleiding – waar het team zich bevindt op een schaal met 4 groeifasen. Dit resulteert in een overzichtelijke grafiek met onderbouwing. Hiermee is het team in staat om zich verder te ontwikkelen op basis van een helder stappenplan met als stip op de horizon: alle aspecten fase 4.

De teamscan is gebaseerd op promotieonderzoek van Wijnand Dickhoff en is daarmee wetenschappelijk gevalideerd.