Ontwikkeling resultaatverantwoordelijke teams

Instellingen voor publieke dienstverlening werken over het algemeen met professionele medewerkers: hoogopgeleid en met specialistische kennis en vaardigheden, Zij willen autonomie in de uitvoering van hun werk en moeten vanwege uiteenlopende klantsituaties vaak maatwerk leveren. Hierbij hoort een bepaalde  organisatiestructuur, waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.
Bij autonomie hoort bereidheid om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van proces en resultaat. Toepassing van een binnen de organisatie breed gedragen kwaliteit- en besturingsmodel is hierbij onmisbaar.
Resultaatverantwoordelijk betekent vaak een hele cultuuromslag.  Phasis begeleidt dit proces en zet daartoe praktisch werkende hulpmiddelen en instrumenten ter ondersteuning in.