Ontwikkeling resultaatverantwoordelijke teams

Instellingen voor publieke dienstverlening werken vaak met professionele medewerkers. Dit type medewerker is vaak hoogopgeleid, beschikt over specialistische kennis en vaardigheden, identificeert zich sterk met zijn vak, kent een grote autonomie in de uitvoering van het werk en moet vanwege uiteenlopende klantsituaties vaak maatwerk leveren. Hierbij hoort een bepaalde  organisatiestructuur, waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Een indeling van de organisatie in resultaatverantwoordelijke teams is hierop een passend antwoord.
Van resultaatverantwoordelijke teams wordt naast een – binnen kaders – zo veel mogelijk zelfstandige dienstverlening in aansluiting op wensen en behoeften van de klant gevraagd verantwoording te kunnen afleggen over de kwaliteit van proces en resultaat. Toepassing van een binnen de organisatie breed gedragen kwaliteitsmodel is hierbij onmisbaar.
Resultaatverantwoordelijk betekent een cultuuromslag waarbij het nemen van individuele en teamverantwoordelijkheid centraal staan. Ontwikkeling naar eigen verantwoordelijkheid voor proces en resultaat slaagt alleen, als er sprake is van leiderschap en een zorgvuldig geregisseerd proces, waarbij praktisch werkende hulpmiddelen en instrumenten ter ondersteuning worden ingezet.