Audit

Een audit is een beoordeling van de kwaliteit van organisaties en afdelingen/teams binnen organisaties door onafhankelijke deskundigen. Zelfevaluatie en onderliggende documentatie vormen de grondslag voor de audit. Met het auditrapport in de hand zijn teams en management in staat goed onderbouwde prioriteiten voor verbetering te stellen.

Phasis heeft een brede ervaring met uitvoering van meerdere vormen van audits in de rollen van onafhankelijk voorzitter, secretaris en lid.