Audit

Een audit is een beoordeling van de kwaliteit van organisaties en organieke eenheden binnen organisaties door onafhankelijke deskundigen. Zelfevaluatie en onderliggende documentatie vormen vaak de grondslag voor de audit. Met het auditrapport in de hand is het management in staat goed onderbouwde prioriteiten voor verbetering te stellen.

Phasis biedt een digitaal instrument voor het in kaart brengen van behaalde resultaten en zelfevaluatie: Kwaliteitsportfolio voor onderwijsteams.