Ontwikkeling toegepaste kwaliteitsmodellen

Van organisaties wordt in toenemende mate gevraagd dat zij kunnen aantonen structureel kwaliteit te leveren. Zowel voor interne sturing als voor externe verantwoording is een kwaliteitsmodel daarbij onmisbaar. Een dergelijk model vormt de grondslag voor managementrapportage, zelfevaluatie, audits en extern toezicht.

Veel organisaties baseren zich bij het ontwerpen van een kwaliteitsmodel op (inter)nationaal erkende kwaliteitsmodellen als ISO en EFQM/INK. Daarnaast worden vaak branchespecifieke modellen toegepast. Binnen deze modellen zijn echter vaak nog aanpassingen gewenst naar de specifieke situatie van de organisatie om daarmee de eigen identiteit en strategie tot uiting te kunnen brengen.

Het opstellen van een kwaliteitsmodel is werk voor specialisten van binnen en buiten de organisatie om te borgen dat alle eisen op een evenwichtige maar ook praktische wijze in het model worden opgenomen. Phasis heeft een brede ervaring met het opstellen van in maatwerk ontwikkelde kwaliteitsmodellen.