Procesmanagement

Processen vormen het hart van de organisatie. Door middel van de processen vervult de organisatie haar taken en verzekert zij haar bestaansrecht. In de processen is de vaak jarenlange ervaring van de organisatie ingebed en komen de kerncompetenties van de organisatie tot uiting. Procesmanagement betekent het systematisch richten, inrichten en verrichten van de werkprocessen. Dit legt de basis voor systematische kwaliteitszorg en de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur.

Procedureel of professioneel?
In organisaties voor publieke dienstverlening is het proces vaak gebaseerd op de interactie tussen klant en professional. Er zijn twee manieren waarop de organisatie dit kan sturen: procedureel (standaardiseren van werkprocessen) en professioneel (delegeren van bevoegdheden). Phasis kiest voor een combinatie van beide, waarbij maximale taakdelegatie het streefdoel vormt. Het resultaat van deze werkwijze is dat kwaliteitszorg daadwerkelijk op de werkvloer landt. Kwaliteit wordt van iedereen.