Procesmanagement

De processen vormen het hart van de organisatie. Door middel van de processen vervult de organisatie haar taken en verzekert zij haar bestaansrecht. In de processen is de vaak jarenlange ervaring van de organisatie ingebed en komen de kernvaardigheden van de organisatie topt uiting. Procesmanagement betekent het systematisch aansturen van deze processen. Dit vormt een voorwaarde voor systematische kwaliteitszorg. Procesmanagement vormt bijvoorbeeld een noodzakelijke voorwaarde voor de overgang naar fase 3 van het INK-Managementmodel.

Procedureel of professioneel?
In organisaties voor publieke en commerciƫle dienstverlening is het proces vaak gebaseerd op de interactie tussen klant en professional. Er zijn twee manieren waarop de organisatie deze professionele aspecten kan sturen: procedureel (door het standaardiseren van werkprocessen) en professioneel (door delegatie). Phasis kiest voor een combinatie van beide, waarbij maximale taakdelegatie het streefdoel vormt. Het resultaat van deze werkwijze is dat kwaliteitszorg daadwerkelijk op de werkvloer landt. Kwaliteit wordt van iedereen.